Gamintojai
 

Prekių gražinimo taisyklės

PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS

Remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29d. įsakymu Nr.217, patvirtinama UAB “Poolservice.LT” prekių grąžinimo, keitimo tvarka:

1. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje, ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. (Nr. 217.punktas 15).

2. Pirkėjas turi pateikti prekės įsigijimą UAB “Poolservice.LT” patvirtinantį dokumentą: pinigų priėmimo kvitą, PVM Sąskaitą-faktūrą, garantinį dokumentą (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

3. Jeigu pirkėjas nepateikia pinigų priėmimo kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš UAB “Poolservice.LT” patvirtinančio dokumento, prekė atgal nebus priimama ar keičima.

4. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės įsigyjimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (įsakymas 217. Punktas 14). Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl aukščiau nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus sekančias prekes: skysčių siurbliai (vandens ir cheminių regentų), dozavimo ir matavimo įranga, el. šildytuvai, šviestuvai, jų dalys, chemijos produktai, bio preparatai.

5. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 4 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). (Įsakymas 217. Punktas 16).

6. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad už grąžintą prekę būtų išmokėti grynieji pinigai, jis turi pateikti jo asmenybę patvirtinantį galiojantį dokumentą su įlaminuotu jo parašu: LR pasą, vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę. Pagal kitus dokumentus (pvz.: pensininko pažymėjimą), grynieji pinigai nebus išmokami.

7. Jeigu pirkėjas pageidauja, kad pinigai už grąžintą prekę būtų pervesti bankinio pavedimo būdu, pirkėjas Prekių Grąžinimo Akte nurodo savo asmeninės banko sąskaitos numerį. Gavęs grąžinamas prekes ir įvertinęs, kad jos atitinka prekių grąžinimo taisykles bei LR teisės aktus, pardavėjas įsipareigoja per 15 dienų grąžinti pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus  į jo Prekių grąžinimo akte nurodytą banko sąskaitą.

 

 

Direktorius,
Mantvydas Šakalys

UAB "Poolservice. Lt"
Švitrigailos g. 3, LT-03110 Vilnius